Ligaregler

Usikker på en regel? Forslag til regelendringer? Da er dette stedet.

Moderator: Administratorer

Ligaregler

Postby Christian » Mon Aug 07, 2006 15:40

Ligaregler


A. Innledning
1. Ligaen følger i hovedsak Blood Bowl Competition Rules fra 2010 (også kjent som LRB6), inkludert alle regler i kapittelet "Extra rules". ”Optional league rules” brukes som hovedregel ikke. Dette dokumentet innholder turneringsregler og ligaens unntak fra de offisielle reglene. I tillegg tillater vi også de tre "eksperimentelle" lagene Chaos Pact, Slann og Underworld.
2. Med L menes League Commissioner eller ligaledelse.

B. Organisering av ligaen
1. Ligaen er åpen for alle som kan spille kamper i og rundt Bergen.
2. Medlemskap er gratis.
3. Ligaen arrangerer tre forskjellige turneringer: serie (§§D, E, F og G), fri turnering (§H) og cup (§I).
4. Ligaen er delt inn i to sesonger hvert år. Nye sesonger starter ca. 1. februar og ca. 1. september, men nye lag tas opp fortløpende.

C. Lag og registrering
1. Hvert medlem kan starte så mange forskjellige lag vedkommende ønsker, men for serie og cup er det begrenset hvor mange lag et medlem kan spille samtidig.
2. Alle nye lag startes etter reglene i LRB, også om man starter midt i en sesong.
3. Hvert lag kan kun være med i én turnering om gangen.
4. To lag som spilles av samme medlem kan aldri møtes i en kamp. Alle turneringer settes opp sånn at dette ikke vil skje.
5. Bortsett fra eventuell walk-over i serien, så blir ingen lag endret på noen måte så lenge det ikke spiller kamper.
6. Alle kampene et lag spiller må registreres på nettisdene i den rekkefølgen de ble spilt.
7. Alle spillere på laget må ha et skikkelig navn. Navn som Catcher 1, Catcher 2 o.l. er ikke akseptabelt. Dette er ikke strengt håndhevet for et nystartet lag, men etter hvert som laget har spillt noen kamper og spillerne begynner å få skills forventes det at de gis navn.
8. Under 'Antall casualties' i kamprapporten, registreres alle casualtiene under kampen. Ikke bare dem som gir SPP.

D. Serien: Organisering
1. Hver sesong i serien er delt inn i tre runder.
2. Ved begynnelsen av hver runde får hvert lag tildelt to motstandere å spille mot i runden, og en dato for når kampene må være spilt.
3. Lagene kan spille disse kampene i den rekkefølgen de ønsker.
4. Begge kampene må være ferdigspilt og kamprapport registrert på nettsiden innen angitt dato. Men hvis det er gode grunner til at kampene ikke har blitt spilt, kan L innvilge utsettelse.
5. En kamp regnes i utgangspunktet som tapt for begge hvis lagene ikke har fått spilt den innen fristen. Men hvis det åpenbart er bare det ene laget sin skyld at kampen ikke har blitt spilt, så regnes det som om motstanderen har vunnet kampen på walk-over.
6. Den som vinner en kamp på walk-over får tre poeng, to MVPer til tilfeldige spillere og 100k winnings. Spiralling expenses trekkes fra som om det hadde vært en vanlig kamp. Den som er skyld i at det blir nødvendig med walk-over får null poeng.

E. Serien: Påmelding og trekking av lag
1. Ved begynnelsen av hver serierunde kan hvert medlem bestemme hvor mange lag han vil spille med i runden. Alle kan uansett spille med ett eller to lag. Men et medlem kan også ha flere lag enn disse hvis serien er stor nok, så lenge ingen har mer enn 1/4 av lagene i turneringa.
2. Nye lag tas primært opp ved begynnelsen av en runde, men hvis det er tid nok igjen og ledige motstandere kan L også ta opp nye lag midt i en runde.
3. Et lag kan trekke seg fra serien når som helst, men oppfordres til å spille ferdig sine kamper i runden først.
4. Hvis et lag trekker seg før det har spilt ferdig kampene sine i en runde, må det vente til neste sesong før det kan bli med i serien igjen. Det kan heller ikke bli kvalifisert til cuppen samme sesong.
5. Lag som egentlig skulle spille mot et lag som har trukket seg, og eventuelle nye lag som vil bli med midt i en runde, regnes som ledige motstandere. Disse settes opp til å spille mot hverandre hvis det er mulig og tid nok igjen.
6. Hvis det ikke er nok ledige motstandere, må eventuelle nye lag vente til neste runde med å bli med.
7. Lag som skulle spille mot et lag som har trukket seg regnes som om det vinner på walk-over etter §D6 hvis det ikke er andre ledige motstandere.
8. Hvis det er eneste mulighet for å unngå gå gi walk-over om lag trekker seg, kan lag risikere å måtte spille begge kampene mot samme motstander.

F. Serien: Kåring av vinner
1. Hvis resultatet i en kamp er uavgjort etter to omganger, regnes resultatet som uavgjort. Ingen ekstraomgang.
2. Alle lag starter med null poeng ved starten av sesongen, og får 3 poeng for hver seier og 1 poeng for hver uavgjort. Tap gir 0 poeng.
3. Når endelig resultatliste skal settes opp ved slutten av en sesong, rangeres lagene først etter poengsum. Ved likhet brukes deretter sum Målforskjell og Skadeforskjell (MSF), antall mål, antall skader og til slutt Team Value.
4. Hvis de to beste lagene ved slutten av sesongen ikke spilles av samme medlem, skal de spille finale for å kåre en vinner av ligaen. Finalen følger LRB-reglene for ekstraomgang og spesialregler for turneringsfinaler (altså ingen star players eller mercenaries, dobbel fans og winnings), og må være ferdigspilt innen cuppen starter.
5. Vinneren av serien får 50 000 gullpenger ekstra i finalen, og går opp en ekstra i fan factor.
6. På slutten av hver seriesesong deles det ut en pris til tre spillere: de med flest touchdowns, casualties og completions i serien denne sesongen. Hver av disse spillerne får skillen Fan Favourite. Hvis to eller flere spillere deler førsteplassen får de alle sammen prisen. Hvis samme spiller mottar en slik pris mer enn en gang, har de påfølgende gangene ingen effekt.

G. Serien: Kampoppsett
1. Ved begynnelsen av hver serierunde settes det opp to kamper til hvert lag.
2. Kampene settes opp sånn at:
  a. Så lenge det er mulig, kan ingen lag møte samme motstanderlag mer enn én gang i serien hver sesong
  b. Ellers settes rundene opp sånn at de som ligger nærmest i poengsum spiller mot hverandre
  c. Ved lik poengsum, skal de som ligger nærmest i team value spille mot hverandre
3. Hvis det er flere muligheter, trekkes det tilfeldig mellom dem.
4. Hvis noen kamper fra forrige runde ikke er spilt når neste runde settes opp, bestemmer L hvilken poengsum og team value som skal brukes til rundeoppsettet for hver uspilte kamp. Om noen ikke har registrert en kamp, legges det 200 til team value-verdien.

H. Fri Turnering
1. Nye lag kan bli med i fri turnering når som helst.
2. Ved hver runde-start i serien kan et lag velge å bytte mellom å spille i serien eller fri turnering. Lag som har spillt alle sine kamper i serien, og ikke har sjanse til å komme til finalen, kan gå over til den frie turneringen før sesongslutt.
3. Det er ingen faste kamper i den frie turneringen. Hvert lag kan selv velge hvem det vil spille mot, og hvor ofte det vil spille.
4. Et lag i fri turnering kan kun spille mot andre lag som også deltar i fri turnering.
5. Lagene i fri turnering bestemmer selv om de vil spille ekstraomgang eller ta uavgjort. Hvis lagene ikke blir enige om dette, tas det uavgjort.
6. Den frie turneringa har ingen start eller slutt. Lagene i fri turnering blir til enhver tid rangert etter en rating som beregnes som følger: Seiersprosent over alle fri turneringskamper men med 10 fiktive uavgjort-kamper lagt til, ganget med 1000

I. Cuppen
1. Cuppen er frivillig, og kan ignoreres av de lagene som ønsker det. Cuppen er ei eliteturnering for de aller beste, og stiller derfor ekstra krav til de deltagende lagene!
2. Ingen lag kan trekke seg fra cuppen når det først har meldt seg på! Hvis et lag allikevel trekker seg, kan L bestemme ei passende straff og bestemme hva som skal skje med eventuelle gjenværende kamper.
3. Cuppen spilles som ei intensiv turneringer over 1-3 dager mellom to sesonger.
4. Hvert medlem kan kun ha ett lag med i cuppen.
5. Rangering av lag som kan bli kvalifisert til å delta i cuppen:
  a. Vinneren fra forrige cup
  b. Vinneren fra forrige serie
  c. Det laget med mest fripoeng i den Frie Turneringen ved sesongslutt
  d. Det laget i ligaen med høyest lagverdi, uansett hvor lenge det er siden det spilte kamper sist.
  e. 2. plass forrige serie
  f. Forrige cupfinalist
  g. 3. plass forrige serie
  h. Beste nykommer forrige serie
  i. Laget med nest med fripoeng
  j. 4. plass forrige serie
  k. 5. plass forrige serie
  l. 6. plass forrige serie
  osv...
  ø. Et tilfeldig lag fra ligaen
  å. Et tilfeldig lag fra ligaen
6. De fire øverste lagene fra rangeringa i § 5 som kan og ønsker å være med, samt lag Ø og Å, får bli med i cuppen. Hvis et lag er kvalifisert til å delta etter et tidligere punkt, går tilbudet om neste cup-plass videre til neste lag på lista.
7. Lag Ø og Å trekkes ut tilfeldig blant de lagene som ikke allerede er kvalifiserte til å delta. Trekkinga foregår ved ei vektet loddtrekking. Lagene som ikke var med i serien siste sesong, men som har fullført minst én sesong i serien tidligere, får ett lott, taperen forrige serie får to lott, nest sist får tre lotter, 3. sist får fire lotter, osv.
8. Kvalifiseringskamper:
  K1: Ø mot D (eller 4. høyest rangerte lag)
  K2: Å mot C (eller 3. høyest rangerte lag)
9. Semifinalekamper:
  S1: Vinner K1 mot A (eller høyeste rangerte lag)
  S2: Vinner K2 mot B (eller nest høyest rangerte lag)
10. Finalekamp: Vinner S1 mot vinner S2
11. Det spilles ekstraomgang etter LRB hvis uavgjort. Alle reglene for turneringsfinaler i LRB gjelder også for alle kampene.
12. Premie: Vinner av cuppen går opp en ekstra fan factor siste kamp, og den spilleren på vinnerlaget som har fått mest SPP i cuppen får skillen ”fan favorite”.

J. Miniatyrer
1. Alle som skal være med må skaffe miniatyrer selv.
2. Kun spillerne trenger å bli representert ved miniatyrer.
3. Miniatyrene trenger ikke å være offisielle Citadel-miniatyrer, men man må kunne se hva de skal representere.
4. Miniatyrene må sitte fast i basen.
5. De trenger ikke å være malt.
6. Alle spillerne må ha tydelige spillernummer.
7. L kan innvilge unntak fra miniatyrreglene.

K. Frivillige regler og husregler
1. Fireminutters-regelen fra LRB brukes ikke i serien, men hvis noen bruker urimelig lang tid, kan L gripe inn. Ingen kamper bør vare lenger enn fire timer. Cuppen følger derimot LRB-reglene for tidsbegrensning.
2. Kort er gyldig som inducements. Men den som vil bruke kort må selv skaffe kortstokk.
3. Lagene i fri turnering bestemmer selv om de vil benytte tidsbegrensning eller ikke, og hvordan dette eventuelt skal gjøres.
4. I fri turnering kan lagene også avtale å følge forslag 3 for "special play cards", dvs. å gi begge lagene gratis penger til å kjøpe kort for.
Last edited by Christian on Tue Oct 02, 2007 11:35, edited 16 times in total.
User avatar
Christian
Legend
 
Posts: 469
Joined: Tue Feb 14, 2006 12:32

Postby Rune » Tue Aug 08, 2006 11:39

Jeg syns disse ser bra ut. Liker det forenklede runde-oppsettet.

Er vi sikre på at vi vil ha så fleksible regler for å trekke seg/hoppe inn midt i en sesong? I så fall bør vi ha litt klarere regler for hva som skjer når noen forsvinner midt i en runde så ikke folk blir sure på Ls avgjørelse.

Ellers så mener jeg at en ikke skal kunne få seg poeng ved å skulke en kamp. Mao. en uavgjort walkover bør gi null poeng til begge lag, og regnes som et tap. Det bør ikke lønne seg å spekulere i walkovers.

Hvis det blir walkover på grunn av at et lag ikke møter opp bør kanskje det andre laget kompenseres litt også. I min forrige liga hadde vi ganske strenge regler der. Laget som "vant" walkoveren fikk 2MVPer, 2 Touchdowns (tilfeldig valgte spillere), 2d6 winnings og +1FF. Det er kanskje å gå litt langt, men det er jo som oftest en ulempe å ikke få spillt en kamp, så det er dumt når det skjer og det ikke er din egen feil. På den andre siden skal jo det nye Team Value systemet i teorien utjevne slike ulemper, så det er kanskje ikke et stort problem.

Jeg lurer også på om vi burde kjøre finale mellom de to topplagene uansett poengdifferanse. Når alle ikke spiller mot alle andre er mulighetene for å være heldig med rundeoppsettet mye større.

Til slutt foreslår jeg å moderere teksten i G.3 til Alle spillere på laget må ha et skikkelig navn. Navn som Catcher 1, Catcher 2 o.l. er ikke akseptabelt. Dette er ikke strengt håndhevet for et nystartet lag, men etter hver som laget har spillt noen kamper og spillerne begynner å få skills forventes det at de gis navn.
Rune
Site Admin
 
Posts: 738
Joined: Mon Feb 13, 2006 23:59

Postby Christian » Tue Aug 08, 2006 15:16

Rune wrote:Jeg syns disse ser bra ut. Liker det forenklede runde-oppsettet.

Er vi sikre på at vi vil ha så fleksible regler for å trekke seg/hoppe inn midt i en sesong? I så fall bør vi ha litt klarere regler for hva som skjer når noen forsvinner midt i en runde så ikke folk blir sure på Ls avgjørelse.


Fleksible regler er bra. Uansett kan vi ikke nekte en som vil trekke seg å gjøre det. Har du noen forslag til hva som bør skje da? Jeg tenkte at det kunne gå an da å sette opp runden på nytt, men kamper som er spilt er spilt. Men da vil noen av dem som ikke er ferdig med kampene sine plutselig få en annen motstander enn de fikk beskjed om først. Og det er vel ikke helt bra.
Rune wrote:Ellers så mener jeg at en ikke skal kunne få seg poeng ved å skulke en kamp. Mao. en uavgjort walkover bør gi null poeng til begge lag, og regnes som et tap. Det bør ikke lønne seg å spekulere i walkovers.

Hvis det blir walkover på grunn av at et lag ikke møter opp bør kanskje det andre laget kompenseres litt også. I min forrige liga hadde vi ganske strenge regler der. Laget som "vant" walkoveren fikk 2MVPer, 2 Touchdowns (tilfeldig valgte spillere), 2d6 winnings og +1FF. Det er kanskje å gå litt langt, men det er jo som oftest en ulempe å ikke få spillt en kamp, så det er dumt når det skjer og det ikke er din egen feil. På den andre siden skal jo det nye Team Value systemet i teorien utjevne slike ulemper, så det er kanskje ikke et stort problem.

Inducements jevner ut mye mer enn før, men ikke alt. Ei oppgraderinger koster 20k TV for en vanlig skill, men å kjøpe en skill med inducments koster 50k. Å gi tilfeldige touchdowns liker jeg ikke, da blir ikke historikken og hall-of-fame helt korrekt lenger. Hva med å gi 2 MVP og 40k winnings?

Rune wrote:Jeg lurer også på om vi burde kjøre finale mellom de to topplagene uansett poengdifferanse. Når alle ikke spiller mot alle andre er mulighetene for å være heldig med rundeoppsettet mye større.

OK

Rune wrote:Til slutt foreslår jeg å moderere teksten i G.3 til Alle spillere på laget må ha et skikkelig navn. Navn som Catcher 1, Catcher 2 o.l. er ikke akseptabelt. Dette er ikke strengt håndhevet for et nystartet lag, men etter hver som laget har spillt noen kamper og spillerne begynner å få skills forventes det at de gis navn.

Det tror jeg også er en god ide.

En ting som vil være mulig med disse reglene, er å starte med mange lag ved begynnelsen av sesongen, spille den første runden (to kamper), og så trekke de lagene som gjorde det dårligst, og bare fortsette resten av sesongen med det beste laget. Er det et problem at noen kan finne på å gjøre dette, eller er det bare bra?
User avatar
Christian
Legend
 
Posts: 469
Joined: Tue Feb 14, 2006 12:32

Postby Rune » Tue Aug 08, 2006 15:32

Christian wrote:
Rune wrote:Jeg syns disse ser bra ut. Liker det forenklede runde-oppsettet.

Er vi sikre på at vi vil ha så fleksible regler for å trekke seg/hoppe inn midt i en sesong? I så fall bør vi ha litt klarere regler for hva som skjer når noen forsvinner midt i en runde så ikke folk blir sure på Ls avgjørelse.


Fleksible regler er bra. Uansett kan vi ikke nekte en som vil trekke seg å gjøre det. Har du noen forslag til hva som bør skje da? Jeg tenkte at det kunne gå an da å sette opp runden på nytt, men kamper som er spilt er spilt. Men da vil noen av dem som ikke er ferdig med kampene sine plutselig få en annen motstander enn de fikk beskjed om først. Og det er vel ikke helt bra.

Enten må kamper settes opp på nytt, eller så må en gi walkover. Walkover er noe som bør unngås mest mulig etter min mening, men av og til er det uunngåelig. Hvis f.eks. det er den eneste kampen som gjenstår i runden ser jeg ikke noen annen løsning.

Jeg vil også si at et lag som trekker seg midt i en runde ikke bør få lov til å bli med igjen den sesongen.

Rune wrote:Ellers så mener jeg at en ikke skal kunne få seg poeng ved å skulke en kamp. Mao. en uavgjort walkover bør gi null poeng til begge lag, og regnes som et tap. Det bør ikke lønne seg å spekulere i walkovers.

Hvis det blir walkover på grunn av at et lag ikke møter opp bør kanskje det andre laget kompenseres litt også. I min forrige liga hadde vi ganske strenge regler der. Laget som "vant" walkoveren fikk 2MVPer, 2 Touchdowns (tilfeldig valgte spillere), 2d6 winnings og +1FF. Det er kanskje å gå litt langt, men det er jo som oftest en ulempe å ikke få spillt en kamp, så det er dumt når det skjer og det ikke er din egen feil. På den andre siden skal jo det nye Team Value systemet i teorien utjevne slike ulemper, så det er kanskje ikke et stort problem.

Inducements jevner ut mye mer enn før, men ikke alt. Ei oppgraderinger koster 20k TV for en vanlig skill, men å kjøpe en skill med inducments koster 50k. Å gi tilfeldige touchdowns liker jeg ikke, da blir ikke historikken og hall-of-fame helt korrekt lenger. Hva med å gi 2 MVP og 40k winnings?

MVPer og Winnings høres passelig ut for meg. Men er ikke 40k litt lite? Vanligvis vil man vel tjene en del mer enn det når en vinner en kamp.

En ting som vil være mulig med disse reglene, er å starte med mange lag ved begynnelsen av sesongen, spille den første runden (to kamper), og så trekke de lagene som gjorde det dårligst, og bare fortsette resten av sesongen med det beste laget. Er det et problem at noen kan finne på å gjøre dette, eller er det bare bra?


Jeg syns ikke det er et stort problem, forutsatt at folk ikke trekker seg midt i en runde. Men det gir jo fordeler for de som har tid til å spille flere lag da.
Rune
Site Admin
 
Posts: 738
Joined: Mon Feb 13, 2006 23:59

Postby Christian » Wed Aug 09, 2006 15:37

Rune wrote:Enten må kamper settes opp på nytt, eller så må en gi walkover. Walkover er noe som bør unngås mest mulig etter min mening, men av og til er det uunngåelig. Hvis f.eks. det er den eneste kampen som gjenstår i runden ser jeg ikke noen annen løsning.

Hva med:
Når et lag trekker seg midt i en runde, settes alle uspilte kamper opp på nytt hvis mer enn halvparten av tida gjenstår og under halvparten av rundens kamper er spilt. Ellers gis det walk-over.

Hvis flere nye lag ønsker å bli med midt i en runde, settes disse lagene opp til å spille mot hverandre eller mot et lag som har fått walk-over hvis det er mulig. Hvis ikke, må nye lag vente til neste runde med å bli med.


Rune wrote:Jeg vil også si at et lag som trekker seg midt i en runde ikke bør få lov til å bli med igjen den sesongen.

Greit for meg.

Rune wrote:MVPer og Winnings høres passelig ut for meg. Men er ikke 40k litt lite? Vanligvis vil man vel tjene en del mer enn det når en vinner en kamp.

Winnings for vinner er nå (D6 + 1) * 10 000 med mulighet for å re-rolle. Også kommer jo spiralling expenses til fratrekk.
Kanskje 60k i winnings for walk-over, men fratrekk for utgiftene som vanlig?
User avatar
Christian
Legend
 
Posts: 469
Joined: Tue Feb 14, 2006 12:32

Postby Rune » Wed Sep 13, 2006 23:28

Etter å ha diskutert reglene litt etter at han banket alvene mine i kveld kom jeg og Christian fram til følgende konklusjon på det som er diskutert over:

* Hvis et lag vinner på walk over får laget 100k penger og 2 MVPer, i tillegg til de 3 poengene.
* En walk over der en ikke kan kåre en vinner får ingen av lagene noen poeng, eller blir endret på noen som helst måte.
* Uansett hva slags walk over det er, så blir ikke Miss Next-skader borte.

* Hvis et lag trekker seg midt i en runde gis det seier ved walk over til motstanderne. Ingen andre kamper blir påvirket.
* Hvis det finnes lag som venter på å bli i neste runde kan det erstatte et lag som trekker seg fra en runde, og dermed unngår en walk over.
Rune
Site Admin
 
Posts: 738
Joined: Mon Feb 13, 2006 23:59

Postby OleM » Fri Sep 15, 2006 14:33

Rune wrote:* Hvis et lag vinner på walk over får laget 100k penger og 2 MVPer, i tillegg til de 3 poengene.


100k på walk over hørtes mye ut når man bare får D6+1 x 10000 når man winner.
Eller får man mer enn dette når man vinner?

Ole M
OleM
Star Player
 
Posts: 68
Joined: Wed Sep 13, 2006 8:45

Postby Rune » Fri Sep 15, 2006 14:42

Du har rett i at man vinner D6+1 x 10k (+evt. ekstra for FAME) når man vinner normalt. Men hvis det ene laget trekker seg midt under kampen sier reglene at vinneren får begge lagenes penger, som normalt vil være 2d6+2 x 10k, der den ene d6'en kan rerolles. Så vi tenkte det var naturlig at en fikk omtrent like god uttelling hvis motstanderen trekker seg før kampen.

Du går jo glipp av en del potensielle Star Player Points også når du vinner på walkover, så jeg syns en fortjener litt godt med penger.
Rune
Site Admin
 
Posts: 738
Joined: Mon Feb 13, 2006 23:59

Postby Christian » Fri Sep 15, 2006 15:50

Posten er oppdatert med de siste endringene.
User avatar
Christian
Legend
 
Posts: 469
Joined: Tue Feb 14, 2006 12:32

Postby Christian » Thu Oct 19, 2006 11:45

Har et forslag til en §F5:
Hvis noen kamper fra forrige runde ikke er spilt når neste runde settes opp, får alle som har uspilte kamper lagt 3 til den poengsummen som brukes til rundeoppsettet for hver uspilt kamp. Om noen ikke har registrert en kamp, legges det 200 til team value-verdien.

Da blir det en liten ulempe å være sent ute med spilling eller registrerting, for da må man regne med å møte en vanskeligere motstander neste runde enn man ellers kunne ha gjort.
User avatar
Christian
Legend
 
Posts: 469
Joined: Tue Feb 14, 2006 12:32

Postby Rune » Fri Oct 20, 2006 10:55

Det kan nok ha noe for seg. Men det gir muligheten for å påvirke hvilket lag du møter i neste runde ved å bevisst utsette kampen over fristen, og det kan være uheldig...
Rune
Site Admin
 
Posts: 738
Joined: Mon Feb 13, 2006 23:59

Postby Christian » Thu Oct 26, 2006 14:31

Sånn kanskje:
Hvis noen kamper fra forrige runde ikke er spilt når neste runde settes opp, bestemmer L hvilken poengsum som skal brukes til rundeoppsettet for hver uspilt kamp. Om noen ikke har registrert en kamp, legges det 200 til team value-verdien.
User avatar
Christian
Legend
 
Posts: 469
Joined: Tue Feb 14, 2006 12:32

Postby Rune » Thu Oct 26, 2006 14:48

Høres greit ut for meg.
Rune
Site Admin
 
Posts: 738
Joined: Mon Feb 13, 2006 23:59

Re: Nytt regel-forslag til andre sesong

Postby tafta » Mon Dec 18, 2006 17:40

Christian wrote:
D. Kåring av vinner
1. Hvis resultatet i en kamp er uavgjort etter to omganger, regnes resultatet som uavgjort. Ingen ekstraomgang.
2. Alle lag starter med null poeng ved starten av sesongen, og får 3 poeng for hver seier og 1 poeng for hver uavgjort. Tap gir 0 poeng.
3. Når endelig resultatliste skal settes opp ved slutten av en sesong, rangeres lagene først etter poengsum. Ved likhet brukes deretter summen av motstandernes poeng, så målforskjell og til slutt ’casualty-forskjell’.
4. Hvis de to beste lagene ved slutten av sesongen ikke spilles av samme medlem, skal de spille finale for å kåre en vinner av ligaen. Finalen følger LRB-reglene for ekstraomgang, og må være ferdigspilt innen neste sesong starter.
5. Vinneren av ligaen får 100 000 gullpenger, nummer to får 50 000.Litt usikker på punkt 3. og 5. her.

3. kva meinast med summen av motstandaranes poeng, poengsummen til alle motstandarane du har møtt? Antar høgst sum er best og då vi det jo ikkje vere bra å ha møtt eit lag som har trekt seg frå ligaen.

5. Det er jo faktisk ganske aktuelt Christian kan jo faktisk kapre dei 2 øverste plassane han. Kva skjer då, får laget som toppar tabellen sigeren og 100k då og neste får 50k eller spelar beste laget hans (eller valgfritt blant laga) mot nr.3?

Ikkje ute etter å krangle seg til større sjanse til finale, men håpar de kan utdjupe litt det her...
tafta
Legend
 
Posts: 359
Joined: Tue Feb 14, 2006 16:56

Re: Nytt regel-forslag til andre sesong

Postby Rune » Mon Dec 18, 2006 17:55

tafta wrote:3. kva meinast med summen av motstandaranes poeng, poengsummen til alle motstandarane du har møtt? Antar høgst sum er best og då vi det jo ikkje vere bra å ha møtt eit lag som har trekt seg frå ligaen.


Ups. Dette har vi selvsagt ikke tenkt på. Ligaen er jo lagt opp slik at alle lagene ikke nødvendigvis spiller like mange kamper, og da funker den regelen dårlig. Vi bør vel bruke summen av motstandernes gjennomsnitt, og ikke total poengsum. Noen andre forslag.

5. Det er jo faktisk ganske aktuelt Christian kan jo faktisk kapre dei 2 øverste plassane han. Kva skjer då, får laget som toppar tabellen sigeren og 100k då og neste får 50k eller spelar beste laget hans (eller valgfritt blant laga) mot nr.3?


Slik reglene står nå tolker jeg det også slik, ja.
Rune
Site Admin
 
Posts: 738
Joined: Mon Feb 13, 2006 23:59

Re: Nytt regel-forslag til andre sesong

Postby tafta » Mon Dec 18, 2006 18:03

tafta wrote:5. Det er jo faktisk ganske aktuelt Christian kan jo faktisk kapre dei 2 øverste plassane han. Kva skjer då, får laget som toppar tabellen sigeren og 100k då og neste får 50k eller spelar beste laget hans (eller valgfritt blant laga) mot nr.3?Christian wrote: Slik reglene står nå tolker jeg det også slik, ja.


Tolkar det slik for det fyrste eller andre forslaget eg skreiv?
tafta
Legend
 
Posts: 359
Joined: Tue Feb 14, 2006 16:56

Re: Nytt regel-forslag til andre sesong

Postby Christian » Mon Dec 18, 2006 18:05

tafta wrote:3. kva meinast med summen av motstandaranes poeng, poengsummen til alle motstandarane du har møtt? Antar høgst sum er best og då vi det jo ikkje vere bra å ha møtt eit lag som har trekt seg frå ligaen.

Det var meningen at det skulle være en liten fordel å spille mot gode lag, framfor dårlige lag. Men da jeg skrev det tenkte jeg ikke på at noen kunne trekke seg. Å regne ut et gjennomsnitt for hver motstander, også summere dem høres ut som en god ide.
User avatar
Christian
Legend
 
Posts: 469
Joined: Tue Feb 14, 2006 12:32

Postby Christian » Mon Dec 18, 2006 18:38

Eksempel som viser hvordan jeg hadde tenkt dette:
I en liga er det fire lag, A, B, C og D. Alle skal spille to kamper i sesongen.

Kampresultater:
A - B 1-0
A - C 0-0
B - D 0-0
C - D Walkover-seier til C, siden D trekker seg

Poeng ved slutten av sesongen:
A 4 poeng
B 1 poeng
C 4 poeng
D 1 poeng

Hvordan skal A/C og B/D rangeres?

Vi må regne ut gjennomsnittlig poeng per kamp for hvert lag:
A 2 poeng/kamp
B 1/2 poeng/kamp
C 2 poeng/kamp
D 1 poeng/kamp (har bare spilt en kamp)

Rangering skjer etter summen av motstandernes gjennomsnittlige poeng. Døper dette kvalitetspoeng. Jo høyere kvalitetspoeng du har, jo vanskeligere motstandere har du hatt.

Kvalitetspoeng for hvert lag:
A (Spilt mot B og C) 1/2+2=2,5
B (Spilt mot A og D) 2+1=3
C (Spilt mot A, en walk-over) 2+0=2
D (Spilt mot B, en walk-over) 1/2+0=1/2

Så resultatlista blir dermed:
  1. A 4 poeng, 2,5 kvalitetspoeng
  2. C 4 poeng, 2 kvalitetspoeng
  3. B 1 poeng, 3 kvalitetspoeng
  4. D 1 poeng, 1/2 kvalitetspoeng


Her vinner altså A foran C, siden C måtte ha en walk-over. Om C hadde fått spilt og vunnet sin kamp, så ville A og C ha ligget likt, og målforskjell vært avgjørende. Ikke helt bra at walk-over avgjør hvem som vinner... :?
User avatar
Christian
Legend
 
Posts: 469
Joined: Tue Feb 14, 2006 12:32

Postby Christian » Mon Dec 18, 2006 18:46

Kanskje bedre å regne ut gjennomsnitt av kvalitetspoengene også?

Kvalitetspoeng for hvert lag:
A (Spilt mot B og C) 1/2+2=2,5 -> 1,25
B (Spilt mot A og D) 2+1=3 -> 1,5
C (Spilt mot A) 2 -> 2
D (Spilt mot B) 1/2 -> 0,5

Gir denne resultatlista:
  1. C 4 poeng, 1,5 kvalitetspoeng
  2. A 4 poeng, 1,25 kvalitetspoeng
  3. B 1 poeng, 2 kvalitetspoeng
  4. D 1 poeng, 0,5 kvalitetspoeng


Hva er mest rettferdig?
User avatar
Christian
Legend
 
Posts: 469
Joined: Tue Feb 14, 2006 12:32

Postby Rune » Mon Dec 18, 2006 23:24

Kvalitetspoengene må nok også være et gjennomsnitt, ja. Men jeg tror kanskje vi skal ekskludere walk overs totalt fra denne beregningen.
Rune
Site Admin
 
Posts: 738
Joined: Mon Feb 13, 2006 23:59

Next

Return to Ligaregler

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests

cron