BergensBowl

Dette er en oversikt over lagene som er tillatt bruke i ligaen. Det er nyaktig de samme som str i Living Rulebook 5.

Amazon logo
Amazon
Chaos logo
Chaos
Chaos Dwarf logo
Chaos Dwarf
Chaos Pact logo
Chaos Pact
Dark Elf logo
Dark Elf
Dwarf logo
Dwarf
Elf logo
Elf
Goblin logo
Goblin
Halfling logo
Halfling
High Elf logo
High Elf
Human logo
Human
Khemri logo
Khemri
Lizardman logo
Lizardman
Necromantic logo
Necromantic
Norse logo
Norse
Nurgle logo
Nurgle
Ogre logo
Ogre
Orc logo
Orc
Skaven logo
Skaven
Slann logo
Slann
Undead logo
Undead
Underworld logo
Underworld
Vampire logo
Vampire
Wood Elf logo
Wood Elf

High Elf High Elf

Qty Position Cost MA ST AG AV Skills Normal Double
0-16 Lineelf 70k
6 3 4 8 GA
SP
0-2 Thrower 90k
6 3 4 8 Pass, Safe Throw GAP
S
0-4 Catcher 90k
8 3 4 7 Catch GA
SP
0-2 Blitzer 100k
7 3 4 8 Block GA
SP

Rerolls: 50k
Apothecary: Yes
Difficulty: Normal

Star Players

Name Cost MA ST AG AV Skills
Eldril Sidewinder 170k
8 3 4 7 Loner, Catch, Dodge, Hypnotic Gaze, Nerves of Steel, Pass Block
Morg ‘n’ Thorg 430k
6 6 3 10 Loner, Block, Mighty Blow, Thick Skull, Throw Team-Mate
Prince Moranion 230k
7 4 4 8 Loner, Block, Dauntless, Tackle, Wrestle