BergensBowl

Dette er en oversikt over lagene som er tillatt bruke i ligaen. Det er nyaktig de samme som str i Living Rulebook 5.

Amazon logo
Amazon
Chaos logo
Chaos
Chaos Dwarf logo
Chaos Dwarf
Chaos Pact logo
Chaos Pact
Dark Elf logo
Dark Elf
Dwarf logo
Dwarf
Elf logo
Elf
Goblin logo
Goblin
Halfling logo
Halfling
High Elf logo
High Elf
Human logo
Human
Khemri logo
Khemri
Lizardman logo
Lizardman
Necromantic logo
Necromantic
Norse logo
Norse
Nurgle logo
Nurgle
Ogre logo
Ogre
Orc logo
Orc
Skaven logo
Skaven
Slann logo
Slann
Undead logo
Undead
Underworld logo
Underworld
Vampire logo
Vampire
Wood Elf logo
Wood Elf

Chaos Pact Chaos Pact

Qty Position Cost MA ST AG AV Skills Normal Double
0-12 Marauder 50k
6 3 3 8 GSPM
A
0-1 Goblin Renegade 40k
6 2 3 7 Animosity, Dodge, Right Stuff, Stunty AM
GSP
0-1 Skaven Renegade 50k
7 3 3 7 Animosity GM
ASP
0-1 Dark Elf Renegade 70k
6 3 4 8 Animosity GAM
SP
0-1 Chaos Troll 110k
4 5 1 9 Loner, Always Hungry, Mighty Blow, Really Stupid, Regeneration, Throw Team-mate S
GAPM
0-1 Chaos Ogre 140k
5 5 2 9 Loner, Bone-head, Mighty Blow, Thick Skull, Throw Team-mate S
GAPM
0-1 Minotaur 150k
5 5 2 8 Loner, Frenzy, Horns, Mighty Blow, Thick Skull, Wild Animal S
GAPM

Rerolls: 70k
Apothecary: Yes
Difficulty: Normal

Star Players

Name Cost MA ST AG AV Skills