BergensBowl

Dette er en oversikt over lagene som er tillatt bruke i ligaen. Det er nyaktig de samme som str i Living Rulebook 5.

Amazon logo
Amazon
Chaos logo
Chaos
Chaos Dwarf logo
Chaos Dwarf
Chaos Pact logo
Chaos Pact
Dark Elf logo
Dark Elf
Dwarf logo
Dwarf
Elf logo
Elf
Goblin logo
Goblin
Halfling logo
Halfling
High Elf logo
High Elf
Human logo
Human
Khemri logo
Khemri
Lizardman logo
Lizardman
Necromantic logo
Necromantic
Norse logo
Norse
Nurgle logo
Nurgle
Ogre logo
Ogre
Orc logo
Orc
Skaven logo
Skaven
Slann logo
Slann
Undead logo
Undead
Underworld logo
Underworld
Vampire logo
Vampire
Wood Elf logo
Wood Elf

Nurgle Nurgle

Qty Position Cost MA ST AG AV Skills Normal Double
0-16 Rotter 40k
5 3 3 8 Decay, Nurgle's Rot GM
ASP
0-4 Pestigor 80k
6 3 3 8 Horns, Nurgle's Rot, Regeneration GSM
AP
0-4 Nurgle Warrior 110k
4 4 2 9 Disturbing Presence, Foul Appearance, Nurgle's Rot, Regeneration GSM
AP
0-1 Beast of Nurgle 140k
4 5 1 9 Loner, Disturbing Presence, Foul Appearance, Mighty Blow, Nurgle's Rot, Really Stupid, Regeneration, Tentacles S
GAPM

Rerolls: 70k
Apothecary: No
Difficulty: Challenging

Star Players

Name Cost MA ST AG AV Skills
Brick Far'th 290k
5 5 2 9 Loner, Bone-head, Mighty Blow, Nerves of Steel, Strong Arm, Thick Skull, Throw Team-Mate
Grashnak Blackhoof 310k
6 6 2 8 Loner, Frenzy, Horns, Mighty Blow, Thick Skull
Grotty 290k
6 2 4 7 Loner, Dodge, Right Stuff, Stunty
Lord Borak the Despoiler 270k
5 5 3 9 Loner, Block, Dirty Player, Mighty Blow
Max Spleenripper 100k
5 4 3 8 Loner, Chainsaw, No Hands, Secret Weapon
Morg ‘n’ Thorg 430k
6 6 3 10 Loner, Block, Mighty Blow, Thick Skull, Throw Team-Mate
Ripper 270k
4 6 1 9 Loner, Grab, Mighty Blow, Regeneration, Throw Team-Mate