BergensBowl

Dette er en oversikt over lagene som er tillatt bruke i ligaen. Det er nyaktig de samme som str i Living Rulebook 5.

Amazon logo
Amazon
Chaos logo
Chaos
Chaos Dwarf logo
Chaos Dwarf
Chaos Pact logo
Chaos Pact
Dark Elf logo
Dark Elf
Dwarf logo
Dwarf
Elf logo
Elf
Goblin logo
Goblin
Halfling logo
Halfling
High Elf logo
High Elf
Human logo
Human
Khemri logo
Khemri
Lizardman logo
Lizardman
Necromantic logo
Necromantic
Norse logo
Norse
Nurgle logo
Nurgle
Ogre logo
Ogre
Orc logo
Orc
Skaven logo
Skaven
Slann logo
Slann
Undead logo
Undead
Underworld logo
Underworld
Vampire logo
Vampire
Wood Elf logo
Wood Elf

Norse Norse

Qty Position Cost MA ST AG AV Skills Normal Double
0-16 Lineman 50k
6 3 3 7 Block G
ASP
0-2 Thrower 70k
6 3 3 7 Block, Pass GP
AS
0-2 Catcher 90k
7 3 3 7 Block, Dauntless GA
SP
0-2 Blitzer 90k
6 3 3 7 Block, Frenzy, Jump Up GS
AP
0-2 Norse Werewolf 110k
6 4 2 8 Frenzy GS
AP
0-1 Yhetee 140k
5 5 1 8 Loner, Claws, Disturbing Presence, Frenzy, Wild Animal S
GAP

Rerolls: 60k
Apothecary: Yes
Difficulty: Normal

Star Players

Name Cost MA ST AG AV Skills
Boomer Eziasson 60k
4 3 2 9 Loner, Accurate, Block, Bombardier, No Hands, Secret Weapon, Thick Skull
Helmut Wulf 80k
6 3 3 8 Loner, Chainsaw, No Hands, Secret Weapon, Stand Firm
Icepelt Hammerblow 330k
5 6 1 8 Loner, Claws, Disturbing Presence, Frenzy, Mighty Blow, Regeneration
Morg ‘n’ Thorg 430k
6 6 3 10 Loner, Block, Mighty Blow, Thick Skull, Throw Team-Mate
Wilhelm Chaney 240k
8 4 3 8 Loner, Catch, Claws, Frenzy, Regeneration, Wrestle
Zara the Slayer 270k
6 4 3 8 Loner, Block, Dauntless, Dodge, Jump Up, Stab, Stakes