BergensBowl

Most Star Player Points

SPP Name Position Team Status
33 Lusk Gutter Runner Skaven Bjørgvin Blitzers
26 Kristin Blitzer Human Den Lovgivende Magt
23 Varg Necromantic Werewolf Necromantic Skrotnisse BK
19 Per 'Litlekaren' Dengerud Goblin Orc Bærgen Plensaneringsetat Retired
19 Ulf Necromantic Werewolf Necromantic Skrotnisse BK
18 Jens Thrower Human Den Lovgivende Magt
18 Ine Marie Catcher Human Den Lovgivende Magt
17 Vorcha Blitzer Orc Crimson Parts Rising
17 Kao Chen Blitzer Orc Crimson Parts Rising
17 Nils-Kevin Gutter Runner Skaven Rottenikken og hans lystige lag

Most Star Player Points except MVPs

SPP Name Position Team Status
33 Lusk Gutter Runner Skaven Bjørgvin Blitzers
18 Ine Marie Catcher Human Den Lovgivende Magt
18 Jens Thrower Human Den Lovgivende Magt
16 Kristin Blitzer Human Den Lovgivende Magt
14 Ulf Necromantic Werewolf Necromantic Skrotnisse BK
13 Varg Necromantic Werewolf Necromantic Skrotnisse BK
12 Snok Gutter Runner Skaven Bjørgvin Blitzers
12 Bjarni Catcher Norse Happy Happy Fun Times Team
12 Liv Signe Catcher Human Den Lovgivende Magt
12 Ivan-Dennis Gutter Runner Skaven Rottenikken og hans lystige lag DEAD

Most scoring players

Touchdowns Name Position Team Status
9 Lusk Gutter Runner Skaven Bjørgvin Blitzers
6 Ine Marie Catcher Human Den Lovgivende Magt
4 Ivan-Dennis Gutter Runner Skaven Rottenikken og hans lystige lag DEAD
4 Nils-Kevin Gutter Runner Skaven Rottenikken og hans lystige lag
4 Snok Gutter Runner Skaven Bjørgvin Blitzers
4 Ulf Necromantic Werewolf Necromantic Skrotnisse BK
4 Bjarni Catcher Norse Happy Happy Fun Times Team
4 Raimon-Flemming Gutter Runner Skaven Rottenikken og hans lystige lag
4 Liv Signe Catcher Human Den Lovgivende Magt
3 Per 'Litlekaren' Dengerud Goblin Orc Bærgen Plensaneringsetat Retired

Most violent players

Casualties Name Position Team Status
6 Knut Arild Ogre Human Den Lovgivende Magt
5 Kristin Blitzer Human Den Lovgivende Magt
4 Rotten Rat Ogre Skaven Bjørgvin Blitzers
4 Draug Chaos Troll Chaos Pact Sorte Stjerne
3 Jonas Blitzer Human Den Lovgivende Magt
3 Bent-Ove Rat Ogre Skaven Rottenikken og hans lystige lag
3 Skurkovic Marauder Chaos Pact Sorte Stjerne
3 Creutzfeldt Minotaur Chaos Pact Sorte Stjerne
3 Steinulv Norse Werewolf Norse Happy Happy Fun Times Team
2 Varg Necromantic Werewolf Necromantic Skrotnisse BK

Best passers

Completions Name Position Team Status
16 Jens Thrower Human Den Lovgivende Magt
9 Li Shai Tung Thrower Orc Crimson Parts Rising
9 Sniff Thrower Skaven Bjørgvin Blitzers
8 Otto Thrower Skaven Rottenikken og hans lystige lag
7 Varkin Thrower Skaven Vyrdstone Whiskers
7 Haywire Thrower Orc Crimson Parts Rising
6 Lusk Gutter Runner Skaven Bjørgvin Blitzers
5 Hiv ball Thrower Orc Wannabe Elves
2 Skiitar Gutter Runner Skaven Vyrdstone Whiskers
2 Halvtor Thrower Norse Happy Happy Fun Times Team

Best interceptors

Interceptions Name Position Team Status
1 Lustmord Marauder Chaos Pact Sorte Stjerne

Best overall ball players

TD+Cmp+Int Name Position Team Status
16 Jens Thrower Human Den Lovgivende Magt
15 Lusk Gutter Runner Skaven Bjørgvin Blitzers
10 Li Shai Tung Thrower Orc Crimson Parts Rising
9 Sniff Thrower Skaven Bjørgvin Blitzers
8 Haywire Thrower Orc Crimson Parts Rising
8 Otto Thrower Skaven Rottenikken og hans lystige lag
7 Varkin Thrower Skaven Vyrdstone Whiskers
6 Ine Marie Catcher Human Den Lovgivende Magt
5 Hiv ball Thrower Orc Wannabe Elves
4 Liv Signe Catcher Human Den Lovgivende Magt

Most entertaining players

TD+Cas Name Position Team Status
9 Lusk Gutter Runner Skaven Bjørgvin Blitzers
7 Kristin Blitzer Human Den Lovgivende Magt
6 Knut Arild Ogre Human Den Lovgivende Magt
6 Ine Marie Catcher Human Den Lovgivende Magt
5 Ulf Necromantic Werewolf Necromantic Skrotnisse BK
5 Varg Necromantic Werewolf Necromantic Skrotnisse BK
5 Jonas Blitzer Human Den Lovgivende Magt
4 Snok Gutter Runner Skaven Bjørgvin Blitzers
4 Bjarni Catcher Norse Happy Happy Fun Times Team
4 Liv Signe Catcher Human Den Lovgivende Magt

Most valuable players

MVPs Name Position Team Status
2 Roger Thrower Skaven Rottenikken og hans lystige lag DEAD
2 Arntor Blitzer Norse Happy Happy Fun Times Team
2 Per 'Litlekaren' Dengerud Goblin Orc Bærgen Plensaneringsetat Retired
2 Varg Necromantic Werewolf Necromantic Skrotnisse BK
2 Gnawhisk Linerat Skaven Vyrdstone Whiskers
2 Vorcha Blitzer Orc Crimson Parts Rising
2 Per Olaf Lineman Human Den Lovgivende Magt
2 Kao Chen Blitzer Orc Crimson Parts Rising
2 Pest Blitzer Skaven Bjørgvin Blitzers
2 Triple Nelson Marauder Chaos Pact Sorte Stjerne