BergensBowl

Lars Olai

User created 2007-09-09 17:12:37

Teams

Name Team Value Win Ratio Matches
Elf DRR (De Retoriske Retorikere)2150k75%52
Skaven Fridalens frirotter1870k42%12
Khemri Mummidalen BBK1880k41%29
Underworld Mus I Brødboksen BBK1120k17%3
Skaven Ratsy Bastards2080k65%55
Skaven Rottenikken og hans lystige lag1850k62%26

Nyheter for Lars Olai

Ingen nyheter